Wellcome!!
 
บ้านCalendarGalleryช่วยเหลือค้นหารายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 ประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ รหัส 52 ,รหัส 51 ,รหัส 50 ,รหัส 49 วันที่ : 15/01/53

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Admin
Admin


จำนวนข้อความ : 37
Join date : 07/10/2009
Age : 117

ตั้งหัวข้อเรื่อง: ประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ รหัส 52 ,รหัส 51 ,รหัส 50 ,รหัส 49 วันที่ : 15/01/53   Fri Jan 22, 2010 6:43 pm

ประกาศสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาสวนดุสิต ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายเก่าและรายใหม่ครับ

เพื่อนๆสามารถดาว์โหลดระเบียบการได้ที่ คลิก!!

ประกาศศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เรื่อง การรับแบบคำขอกู้ยืมเงิน และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553
สำหรับผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา
( ปี 2 (รหัส52) , ปี 3 (รหัส51) , ปี 4 (รหัส50) , ปี 5 (รหัส49 คณะครุศาสตร์) )
……………………………………….
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับ ติดตาม
และส่งเสริมผู้กู้ยืมเงินในระหว่างกำลังศึกษานั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในปี
การศึกษา 2553 ได้ตามระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดไว้ ศูนย์สนเทศแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ จึงกำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี
การศึกษา 2553 โดยให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดต่างๆ มี
ดังนี้
1. เกณฑ์การพิจารณา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2553
1.1 นักศึกษาผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายละเอียดคุณสมบัติให้ดูจากเว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th)
1.2 นักศึกษาผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และวิธีปฏิบัติ
2.1 วันที่ 15 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่า (ผู้ที่เคยได้รับการกู้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และผู้ขอกู้รายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยได้รับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา) ปริ้นเอกสารแบบคำขอกู้เงินฯ ปีการศึกษา 2553 ได้จากเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ หรือจากเว็บไซต์ www.dusit.ac.th/guidance หรือติดต่อขอรับสำเนาเอกสารแบบคำขอกู้ยืมที่
ศูนย์สนเทศฯ อาคาร 3 ห้อง 315 แล้วให้นักศึกษากรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบเอกสารแบบคำขอ
กู้ยืมให้เรียบร้อย
2.2 วันที่ 27 มกราคม 2553 ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ดูประกาศ วัน เวลา สถานที่ ที่ต้องนำส่ง
เอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฯ ตามรอบ วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทาง
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือจากเว็บไซต์ www.dusit.ac.th/guidance
2.3 วันที่ 1– 15 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาผู้ขอกู้รายเก่า ให้เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
เพื่อให้ผู้ขอกู้รายเก่ายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ของปีการศึกษา 2553 ทางระบบ e-Studentloan (ศึกษา
วิธีการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน จากเว็บไซด์ www.dusit.ac.th/guidance ) โดยนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูล
การกู้ลงในแบบยืนยันคำขอกู้ยืมเงินในระบบพร้อมยืนยันการกู้ยืม จากนั้นนักศึกษาจะต้องปริ้นแบบยืนยัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (อาคาร 3 ห้อง 315 ) โทร 02-2445198-9 , 02-6689508
2
ออกมา 1 ชุด เพื่อนำส่งให้ศูนย์สนเทศ ฯ ในวันที่ นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด
ส่วนนักศึกษาผู้ขอกู้รายใหม่ ให้เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th เพื่อให้ผู้ขอกู้รายใหม่ลงทะเบียนขอ
รหัสผ่านล่วงหน้า ทางระบบ e-Studentloan (ศึกษาวิธีการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้าจากเว็บไซด์
www.dusit.ac.th/guidance ) ส่วนขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินรายใหม่ ทางระบบ e-Studentloan จะ
ประกาศให้ทราบในภายหลัง

แบบคำขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา2553 สำหรับผู้กู้รายเก่า ดาว์โหลดที่ คลิก!!


แบบคำขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา2553 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ดาว์โหลดที่คลิก!!

E-STUDENTLOAN : คลิก!!

ที่มา: http://dusit.ac.th/sdu/dusit.php[center][left]
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
ประกาศ สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ รหัส 52 ,รหัส 51 ,รหัส 50 ,รหัส 49 วันที่ : 15/01/53
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
IT'S BODYGLOVB :: Suan dusit Rajabhat University :: ..:: ข่าวสารจากมหาลัย ::..-
ไปที่: